دوشنبه  20  مرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

برتری مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اسلام‌آباد غرب در همایش ملی ناجا

يكشنبه 17 آذر 1398 ساعت 15:30
مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌آباد غرب در همایش ملی ناجا و جامعه اسلامی به‌عنوان مقاله برتر انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از اسلام‌آباد غرب، مقاله پژوهشی علی مرادی دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌آباد غرب با عنوان تبیین نحوه برخورد حکیمانه پلیس با مردم در جامعه اسلامی با رویکرد پدیدارشناسی به‌عنوان مقاله برتر و کسب رتبه نخست به‌صورت سخنرانی ارائه شد.

در خلاصه این مقاله آمده است: یکی از موضوعات مورد مطالعه اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی؛ برخوردهای مناسب و حکیمانه پلیس با مردم است. برخورد حکیمانه برخوردی توأم با حفظ حرمت، تعامل دوسویه، با صبر و شکیبایی و هوشمندانه و متعهدانه بوده که می‌تواند مشارکت شهروندان را در تأمین امنیت اجتماعی ارتقا دهد. این مطالعه با هدف تبیین نحوه برخورد حکیمانه پلیس با مردم در جامعه اسلامی و با رویکرد پدیدارشناسی، انجام گرفته است.

جامعه آماری در این مطالعه 30 نفر از شهروندان کرمانشاه است که به‌صورت نظری انتخاب و با استفاده از ابزار مصاحبه و مشاهده اطلاعات لازم از آنها گردآوری شد. مصاحبه‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از کدگذاری مورد توصیف و طبقه‌بندی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که در مرحله کدگذاری باز 26 مفهوم مشترک، در کدگذاری محوری به پنج مقوله اصلی و در نهایت مقوله هسته‌ای رفتارهای حکیمانه تعریف و تبیین شد.

در نتیجه‌گیری نهایی این مقاله آورده شده که مفهوم رفتارهای حکیمانه در سیستم معانی ذهنی و تجربه زیسته پاسخگویان، کنشی اثباتی و سلبی است که می‌تواند سایر کنش‌های اجتماعی و کردارهای ما را تعریف و بازتعریف کند. این کنش در فرایند اجتماعی شدن شکل گرفته و در تجربه اجتماعی کسب می‌شود و رعایت آن می‌تواند در فرایند زمانی جامعه‌پذیری؛ یک جامعه مطلوب و ایدئال را تصویر کند.

این کنش اجتماعی در سه سطح یک سیستم اجتماعی به‌عنوان عناصر سه‌گانه کارکرد خود را نشان دهند در سطح عملکردها که همه  فعالیت‌های اجتماعی فرد را در تعامل با دیگران نشان دهد؛ در سطح عواطف و نگرش‌ها که حاصل قضاوت‌هایی که میان ما و در درون گروه‌ها شکل می‌گیرد و در نهایت در گام انتزاعی‌تر سطح معرفتی است که شناخت و آگاهی ما را به واقعیت‌های اجتماعی در محیط پیرامون تعریف می‌کند.

می‌توان در سه حیطه تعریف شده انضباط اجتماعی شکل گیرد تا برخوردهای حکیمانه شکل بگیرند: نخست اینکه تفکر منضبط و خرد تعریف‌شده به ما کمک می‌کند که به‌صورت منظم و پیوسته در مورد مسائل صحیح فکر کنیم و تصمیم بگیریم؛ دوم اینکه احساسات و عواطف منضبطی نیاز داریم که بتوانیم در برخی موقعیت‌ها آن را بروز دهیم و در برخی موقعیت‌های اجتماعی آن را کنترل کنیم و سوم اینکه عملکرد منضبطی داشته باشیم که بتوانیم حداکثر بهره‌برداری از امکانات اجتماعی در راستای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی داشته باشیم.

انتهای پیام/4121/4062/

http://ana.ir/i/449124
نمایه مقاله استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در مجله معتبر بین‌المللی

نمایه مقاله استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در مجله معتبر بین‌المللی

بررسی روش‌های نوین تسریع در تشخیص و درمان کرونا

بررسی روش‌های نوین تسریع در تشخیص و درمان کرونا

دانشجویان لغزش‌های احتمالی را هوشمندانه گوشزد کنند

دانشجویان لغزش‌های احتمالی را هوشمندانه گوشزد کنند

مقاله رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایوان غرب در مجله معتبر بین‌المللی نمایه شد

مقاله رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایوان غرب در مجله معتبر بین‌المللی نمایه شد

پذیرش مقاله استاد دانشگاه آزاد اسلامی کنگاور در همایش ملی متن‌پژوهی ادبی

پذیرش مقاله استاد دانشگاه آزاد اسلامی کنگاور در همایش ملی متن‌پژوهی ادبی

پذیرش و چاپ مقاله اعضای هیات علمی واحد کنگاور

پذیرش و چاپ مقاله اعضای هیات علمی واحد کنگاور