چهارشنبه  25  تیر  1399
 قرآن کریم؛ کتاب تذکر و موعظه نیکوی خداوند
تدبر در آیه 13 سوره غافر؛

قرآن کریم؛ کتاب تذکر و موعظه نیکوی خداوند

پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح‌ «پیغام دوست» هر روز یک آیه از قرآن کریم را به‌همراه ترجمه و توضیحی مختصر ارائه می‌کند.
تفکر و تعقل در پدیده‌های طبیعت از راهکارهای قرآن برای اصلاح فکر و رفتار است
تدبر در آیه 33 سوره یس؛

تفکر و تعقل در پدیده‌های طبیعت از راهکارهای قرآن برای اصلاح فکر و رفتار است

پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح‌ «پیغام دوست» هر روز یک آیه از قرآن کریم را به‌همراه ترجمه و توضیحی مختصر ارائه می‌کند.
ویژگی‌های کسانی که فقط از خدا می‌ترسند
تدبر در آیه ۳۹ سوره احزاب؛

ویژگی‌های کسانی که فقط از خدا می‌ترسند

پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح‌ «پیغام دوست» هر روز یک آیه از قرآن کریم را به‌همراه ترجمه و توضیحی مختصر ارائه می‌کند.
قرآن کریم؛ برترین معجزه پیامبر اکرم(ص)
تدبر در آیه 48 سوره عنکبوت؛

قرآن کریم؛ برترین معجزه پیامبر اکرم(ص)

پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح‌ «پیغام دوست» هر روز یک آیه از قرآن کریم را به‌همراه ترجمه و توضیحی مختصر ارائه می‌کند.
آیاتی که اعجاز علمی قرآن را نمایان می‌سازد/ اثبات غیربشری بودن قرآن
تدبر در آیه ۸۸ سوره نمل؛

آیاتی که اعجاز علمی قرآن را نمایان می‌سازد/ اثبات غیربشری بودن قرآن

پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح‌ «پیغام دوست» هر روز یک آیه از قرآن کریم را به‌همراه ترجمه و توضیحی مختصر ارائه می‌کند.
بخشش عاقلانه؛ اسراف کردن و خساست در انفاق ممنوع
تدبر در آیه ۶۷ سوره فرقان؛

بخشش عاقلانه؛ اسراف کردن و خساست در انفاق ممنوع

پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح‌ «پیغام دوست» هر روز یک آیه از قرآن کریم را به‌همراه ترجمه و توضیحی مختصر ارائه می‌کند.
انسان به‌ فضل خداوند بلافاصله با مکافات عمل خود مواجهه نمی‌شود
تدبر در آیه ۱۰ سوره نور؛

انسان به‌ فضل خداوند بلافاصله با مکافات عمل خود مواجهه نمی‌شود

پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح‌ «پیغام دوست» هر روز یک آیه از قرآن کریم را به‌همراه ترجمه و توضیحی مختصر ارائه می‌کند.
خداوند جهان را برای سرگرمی خلق نکرده است
تدبر در آیه 16 سوره انبیاء؛

خداوند جهان را برای سرگرمی خلق نکرده است

پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح‌ «پیغام دوست» هر روز یک آیه از قرآن کریم را به‌همراه ترجمه و توضیحی مختصر ارائه می‌کند.
تنها یک معبود حقیقی در عالم وجود دارد/ عالم با تمام موجودات آن جلوه‌ای از اسمای نیکوی اوست
تدبر در آیه 8 سوره طه؛

تنها یک معبود حقیقی در عالم وجود دارد/ عالم با تمام موجودات آن جلوه‌ای از اسمای نیکوی اوست

پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح‌ «پیغام دوست» هر روز یک آیه از قرآن کریم را به‌همراه ترجمه و توضیحی مختصر ارائه می‌کند.
تأکید قرآن بر تکریم پدر و مادر
تدبر در‌ آیه 24 سوره اسراء؛

تأکید قرآن بر تکریم پدر و مادر

پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح‌ «پیغام دوست» هر روز یک آیه از قرآن کریم را به‌همراه ترجمه و توضیحی مختصر ارائه می‌کند.