پنجشنبه  19  تیر  1399
انسان به‌ فضل خداوند بلافاصله با مکافات عمل خود مواجهه نمی‌شود
تدبر در آیه ۱۰ سوره نور؛

انسان به‌ فضل خداوند بلافاصله با مکافات عمل خود مواجهه نمی‌شود

پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح‌ «پیغام دوست» هر روز یک آیه از قرآن کریم را به‌همراه ترجمه و توضیحی مختصر ارائه می‌کند.
خداوند جهان را برای سرگرمی خلق نکرده است
تدبر در آیه 16 سوره انبیاء؛

خداوند جهان را برای سرگرمی خلق نکرده است

پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح‌ «پیغام دوست» هر روز یک آیه از قرآن کریم را به‌همراه ترجمه و توضیحی مختصر ارائه می‌کند.
تنها یک معبود حقیقی در عالم وجود دارد/ عالم با تمام موجودات آن جلوه‌ای از اسمای نیکوی اوست
تدبر در آیه 8 سوره طه؛

تنها یک معبود حقیقی در عالم وجود دارد/ عالم با تمام موجودات آن جلوه‌ای از اسمای نیکوی اوست

پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح‌ «پیغام دوست» هر روز یک آیه از قرآن کریم را به‌همراه ترجمه و توضیحی مختصر ارائه می‌کند.
تأکید قرآن بر تکریم پدر و مادر
تدبر در‌ آیه 24 سوره اسراء؛

تأکید قرآن بر تکریم پدر و مادر

پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح‌ «پیغام دوست» هر روز یک آیه از قرآن کریم را به‌همراه ترجمه و توضیحی مختصر ارائه می‌کند.
انسان موجودی دووجهی است/ پیشرفت در زندگی در گرو پرهیز از غرور و تکبر
تدبر در آیه 4 سوره نحل؛

انسان موجودی دووجهی است/ پیشرفت در زندگی در گرو پرهیز از غرور و تکبر

پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح‌ «پیغام دوست» هر روز یک آیه از قرآن کریم را به‌همراه ترجمه و توضیحی مختصر ارائه می‌کند.
لزوم تفکر انسان درباره پدیده‌های شگفت‌انگیز طبیعت/ تشویق انسان‌ها به کسب علم و ایمان‌افزایی نسبت به معبود حقیقی
تدبر در آیه ۲ سوره رعد؛

لزوم تفکر انسان درباره پدیده‌های شگفت‌انگیز طبیعت/ تشویق انسان‌ها به کسب علم و ایمان‌افزایی نسبت به معبود حقیقی

پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح‌ «پیغام دوست» هر روز یک آیه از قرآن کریم را به‌همراه ترجمه و توضیحی مختصر ارائه می‌کند.
انسان با توکل به خداوند در مسیر درست قرار می‌گیرد
تدبر در آیه ۴۱ سوره هود؛

انسان با توکل به خداوند در مسیر درست قرار می‌گیرد

پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح‌ «پیغام دوست» هر روز یک آیه از قرآن کریم را به‌همراه ترجمه و توضیحی مختصر ارائه می‌کند.
قرآن مانند باران از آسمان نازل شده تا به همه انسان‌ها منفعت برساند/ کتاب خدا دارای منفعت عام و خاص است
تدبر در آیه ۵۷ سوره یونس؛

قرآن مانند باران از آسمان نازل شده تا به همه انسان‌ها منفعت برساند/ کتاب خدا دارای منفعت عام و خاص است

پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح‌ «پیغام دوست» هر روز یک آیه از قرآن کریم را به‌همراه ترجمه و توضیحی مختصر ارائه می‌کند.
حفظ عزت، استقلال و مقاومت استراتژی قرآن در مقابله با دشمنان است
تدبر در آیه ۶۱ سوره انفال؛

حفظ عزت، استقلال و مقاومت استراتژی قرآن در مقابله با دشمنان است

پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح‌ «پیغام دوست» هر روز یک آیه از قرآن کریم را به‌همراه ترجمه و توضیحی مختصر ارائه می‌کند.
درخواست صبر و پایداری برای تحمل فشارهای مادی و معنوی مشرکان و منکران
تدبر در آیه 126 سوره اعراف؛

درخواست صبر و پایداری برای تحمل فشارهای مادی و معنوی مشرکان و منکران

پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح‌ «پیغام دوست» هر روز یک آیه از قرآن کریم را به‌همراه ترجمه و توضیحی مختصر ارائه می‌کند.