شنبه  18  مرداد  1399
«ابومَعشَر بلخی» و فلسفه علم نجوم
اختران سپهر فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

«ابومَعشَر بلخی» و فلسفه علم نجوم

جعفر بن محمد بن عمر معروف به «ابومَعشَر بلخی» منجم ایرانی در قرن سوم هجری قمری است.
«ابن عَزَم»؛ مورخ تونسی و صاحب کتاب «الاعلام بمعارف الاعلام»
اختران سپهر فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

«ابن عَزَم»؛ مورخ تونسی و صاحب کتاب «الاعلام بمعارف الاعلام»

ابوعبدالله شمس‌الدین محمد  عزم تمیمی (816-891ق)، تاریخ‌نویس مسلمان است.
«ابوالعباس ایرانشهری» فیلسوفی از شرق
اختران سپهر فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

«ابوالعباس ایرانشهری» فیلسوفی از شرق

ابوالعباس ایرانشهری، فیلسوف و دانشمند ایرانی در قرن سوم هجری قمری است.
«ابن ابی‌خَیْثَمه»؛ مؤلف «التاریخ الکبیر»
اختران سپهر فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

«ابن ابی‌خَیْثَمه»؛ مؤلف «التاریخ الکبیر»

ابوبکر احمد بن زهیر معروف به «ابن خیثمة» (185-279ق)، فقیه، محدث، عالم انساب، مورخ و ادیب ایرانی‌تبار است.
«ابن اَزْرَق»؛ ادیبی از اندلس
اختران سپهر فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

«ابن اَزْرَق»؛ ادیبی از اندلس

شمس‌الدین ابوعبدالله محمد بن علی اندلسی مالکی (832-896ق) معروف به «ابن ازرق»  فقیه، قاضی، ادیب و صاحب‌نظر در فلسفه تاریخ و جامعه‌شناسی است.
«ابن صلاح»؛ ریاضیدانی که آثار ابوریحان بیرونی را نقد کرد
اختران سپهر فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

«ابن صلاح»؛ ریاضیدانی که آثار ابوریحان بیرونی را نقد کرد

«نجم‌الدین (کمال‌الدین) ابوالفتوح احمدبن صلاح همدانی» ریاضی‌دان و پزشک مشهور ایرانی‌تبار اهل همدان در سده ششم هجری است.
«بابا رکن‌الدین شیرازی»؛ عارف دلسوخته‌ای از دیار فارس
اختران سپهر فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

«بابا رکن‌الدین شیرازی»؛ عارف دلسوخته‌ای از دیار فارس

مسعود بن عبدالله بیضاوی، معروف به «بابا رکن‌الدین شیرازی»، عارف و عالم سده هشتم هجری است.
«ابن مجدی»؛ ریاضیدانی از دیار مصر
اختران سپهر فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

«ابن مجدی»؛ ریاضیدانی از دیار مصر

ابوالعباس احمد بن رجب بن طیبوغا، ملقب به «شیخ شهاب‌الدین» و معروف به «ابن مجدی»، ریاضی‌دان و منجم قرن هشتم و نهم هجری قمری است.
«شمس‌الدین افلاکی»،عارف مؤلف
اختران سپهر فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

«شمس‌الدین افلاکی»،عارف مؤلف

شمس‌الدین احمد عارفی، معروف به «افلاکی»، عارف و صوفی قرن هشتم هجری است.
«وزیر ذوالمعالی» شاعر لطیف‌طبع لطیفه‌گو
اختران سپهر فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

«وزیر ذوالمعالی» شاعر لطیف‌طبع لطیفه‌گو

ابوسعد منصور بن حسین، معروف به «وزیر ذوالمعالی» و «زین الکُفاة»، نویسنده، شاعر و دولتمرد قرن چهارم و پنجم هجری قمری است.