برچسب ها - سکه و ارز
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

سکه و ارز

در بازار امروز پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰، قیمت سکه کاهش یافت و هر قطعه سکه امامی در بازار آزاد تهران ۱۱ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۶۰۸۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

قیمت سکه کاهش یافتبازار سرمایه با کاهش قیمت سکه روبه‌رو بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز ‌دوشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۱ میلیون و ۹۵۸ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۶۰۲۴۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

سکه وارد کانال ۱۲ میلیون تومانی شدبازار سرمایه با افزایش قیمت سکه روبه‌رو بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز ‌یکشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۲ میلیون و ۳۳ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۶۰۲۲۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

بازار سرمایه با افزایش قیمت سکه روبه‌رو بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز ‌سه‌شنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران 12 میلیون و 59 هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۶۰۲۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

نرخ ارز ثابت ماندبازار سرمایه با افزایش قیمت سکه روبه‌رو بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز ‌سه‌شنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۱ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۶۰۱۵۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۶

افزایش قیمت سکه ادامه یافتبازار سرمایه با افزایش قیمت سکه روبه‌رو بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز ‌دوشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۱ میلیون و ۹۱۶ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۶۰۱۲۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۵

افزایش قیمت سکه ادامه یافتبازار سرمایه با افزایش قیمت سکه روبه‌رو بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز ‌یکشنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۱ میلیون و ۸۷۹ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۶۰۰۹۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۴

افزایش قیمت سکه در بازار سرمایهبازار سرمایه با افزایش قیمت سکه روبه‌رو بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز ‌شنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۱ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۶۰۰۸۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

روند صعودی سکه ادامه یافتبازار سرمایه با افزایش قیمت سکه روبه‌رو بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز ‌چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۱ میلیون و ۵۵۳ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۶۰۰۳۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

بازار سرمایه با کاهش قیمت سکه روبه‌رو بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز ‌دوشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۱ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۹۹۸۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

بازار سرمایه با بافزایش قیمت سکه روبه‌رو بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز ‌یکشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۱ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۹۹۶۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

سکه و ارز روند افزایشی خود را حفظ کردندبازار سرمایه با افزایش قیمت سکه روبه‌رو بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز ‌سه‌شنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۱ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۹۸۵۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

سکه و ارز همچنان در سراشیبی نزولیبازار سرمایه با کاهش قیمت سکه روبه‌رو بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز ‌دوشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۱ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۹۸۳۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

روند صعودی سکه و ارز همچنان ادامه داردبازار سرمایه با افزایش قیمت سکه روبه‌رو بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز ‌شنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۱ میلیون و ۵۸۲ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۹۷۹۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

سکه و ارز همچنان اوج می‌گیرندبازار سرمایه با افزایش قیمت سکه روبه‌رو بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز چهارشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۱ میلیون و ۱۱۶ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۹۷۳۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

روند افزایشی سکه و ارز در اولین روز هفتهبازار سرمایه با افزایش قیمت سکه روبه‌رو بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز شنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۰ میلیون و ۵79 هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۹۶۵۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

کاهش نسبی قیمت سکه و ارز در بازار بازار سرمایه با کاهش قیمت سکه روبه‌رو بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز سه‌شنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۰ میلیون و ۵۵۳ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۹۵۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

سکه و ارز صعودی شدبازار سرمایه با افزایش قیمت سکه روبه‌رو بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز شنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۰ میلیون و ۵۵۶ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۹۵۱۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

ریزش سکه و ارز ادامه داردبازار سرمایه با کاهش قیمت سکه روبه‌رو بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۰ میلیون و ۴۸۱ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۹۴۶۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

سکه و ارز در مدار کاهش بازار سرمایه با کاهش قیمت سکه روبه‌رو بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز سه‌شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۹۴۴۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

نظر شما

کدام گزینه‌ درباره اجرای کالابرگ الکترونیکی درست است؟
فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر
پرطرفدار