منطقه و جهان
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
ویژه های جهان بیشتر
اعضای-کابینه-ژاپن-استعفا-کردند

اعضای کابینه ژاپن استعفا کردند

در حالیکه نخست‌وزیر ژاپن به دنبال ترمیم کابینه است، رسانه‌های این کشور از استعفای کل دولت ژاپن خبر دادند.