یزد
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
ویژه های یزد بیشتر
لزوم-شبکه‌سازی-بین-شرکت‌ها-و-هسته‌های-فناور-مراکز-رشد-امیدآفرینی-در-جوانان-با-روان‌سازی-قوانین-تجاری‌سازی
سکوی تحقق ایده‌ها(18) لسان‌صدق در گفت‌وگو با آنا تأکید کرد؛

لزوم شبکه‌سازی بین شرکت‌ها و هسته‌های فناور مراکز رشد/ امیدآفرینی در جوانان با روان‌سازی قوانین تجاری‌سازی

دکتری نرم‌افزار و عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر بر شبکه‌سازی بین شرکت‌ها و هسته‌های فناور مستقر در مراکز رشد تأکید و عنوان کرد: باید کاری کنیم که فناوران با قدرت مالی و توانایی علمی، مشوق و شتاب‌دهنده‌ باشند.